VANTAR ÁFYRIR LÖGMANNA?
Biðja um lögfræðilega aðstoð

LÖGMENN okkar eru sérhæfir sig í hollenskum lögum

Skoðuð Hreinsa.

Skoðuð Persónulegt og aðgengilegt.

Skoðuð Áhugamál þín fyrst.

Auðvelt aðgengilegt

Auðvelt aðgengilegt

Law & More er í boði mánudaga til föstudaga frá 08:00 til 22:00 og um helgar frá 09:00 til 17:00

Góð og hröð samskipti

Góð og hröð samskipti

Lögfræðingar okkar hlusta á mál þitt og koma með viðeigandi aðgerðaáætlun
Persónuleg nálgun

Persónuleg nálgun

Vinnubrögð okkar tryggja að 100% viðskiptavina mæli með okkur og að við séum metin að meðaltali með 9.4

Áfrýjunarlögmaður

Algengt er að annar eða báðir aðilar séu ósammála dómi í máli sínu. Ertu ósammála dómi dómsins? Þá er möguleiki að áfrýja þessum dómi til áfrýjunardómstólsins. Þessi valkostur á þó ekki við um borgaraleg mál með fjárhagslega hagsmuni undir 1,750 evrum. Ertu í staðinn sammála dómi dómsins? Þá geturðu samt blandað þér málsmeðferð við dómstólinn. Þegar öllu er á botninn hvolft getur gagnaðili þinn auðvitað ákveðið að áfrýja.

Quick Menu

Skipt er um möguleikann á áfrýjun í 7. bálki hollensku réttarreglunnar. Þessi möguleiki byggist á meginreglunni um meðferð málsins í tveimur tilvikum: í fyrsta lagi venjulega fyrir dómi og síðan fyrir áfrýjunardómi. Talið er að meðhöndlun málsins í tveimur tilvikum auki gæði réttlætisins, svo og traust borgaranna á réttlæti. Áfrýjunin hefur tvö mikilvæg hlutverk:

• Stýringaraðgerð. Þegar þú áfrýjar, skaltu biðja dómstólinn að fara yfir mál þitt aftur og að fullu. Dómstóllinn kannar því hvort dómari í fyrsta lagi hafi rétt staðreynt staðreyndir, beitt lögunum rétt og hvort hann hafi rétt dæmt. Ef ekki, verður dómi dómsins í fyrsta lagi felldur af dómstólnum.
• Tækið endurtekið. Hugsanlegt er að þú hafir valið rangan lagagrundvöll í fyrsta lagi, settir ekki fram yfirlýsingu þína nægjanlega eða lagt fram of litlar sannanir fyrir yfirlýsingu þinni. Meginreglan um fullan endursókn gildir því fyrir áfrýjunardómstól. Ekki aðeins er hægt að leggja fram allar staðreyndir fyrir dómstólnum til endurskoðunar, heldur hefur þú sem áfrýjunaraðili einnig tækifæri til að leiðrétta mistökin sem þú gerðir í fyrsta lagi. Einnig er möguleiki á áfrýjun til að auka kröfu þína.

Tom Meevis mynd

Tom Meevis

STJÓRNUNARMAÐUR / TALSMAÐUR

tom.meevis@lawandmore.nl

Lögmannsstofa í Eindhoven og Amsterdam

Fyrirtækjalögfræðingur

"Law & More lögmenn
taka þátt og geta haft samúð
með vandamál viðskiptavinarins“

Kærufrestur

Ef þú velur að áfrýja málsmeðferðinni við dómstólinn verður þú að leggja fram áfrýjun innan ákveðins frests. Lengd þess tímabils fer eftir tegund máls. Ef dómurinn varðar dóm a borgaraleg dómstóll, þú hefur þrjá mánuði frá dómsdegi til að höfða áfrýjun. Hefðirðu þurft að takast á við yfirlitsmeðferð í fyrsta lagi? Í því tilfelli gildir aðeins fjögurra vikna frestur til að áfrýja dómi. Gerði sakadómstóll íhuga og dæma mál þitt? Í því tilfelli hefur þú aðeins tvær vikur eftir ákvörðunina um að áfrýja dómi.

Þar sem áfrýjunarskilmálar þjóna réttaröryggi verður einnig að fylgja þessum tímamörkum stranglega. Áfrýjunartíminn er því strangur frestur. Verður ekki höfðað áfrýjun á þessu tímabili? Þá ertu seinn og því óheimill. Það er aðeins í undantekningartilvikum sem höfða má kæru eftir að frestur til áfrýjunar rennur út. Þetta getur verið tilfellið, til dæmis ef orsök seinkar áfrýjunar er sök dómarans sjálfs vegna þess að hann sendi pöntunum of seint.

Hvað viðskiptavinir segja um okkur

Áfrýjunarlögfræðingar okkar eru tilbúnir til að aðstoða þig:

Skrifstofa Law & More

ÁfrýjunMálsmeðferðin

Í tengslum við áfrýjunina er grundvallarreglan sú að ákvæði í fyrsta lagi eiga einnig við um málskotsferlið. Kæran er því hafin með a dagskrá á sama formi og með sömu kröfum og í fyrsta lagi. Það er þó ekki enn nauðsynlegt að tilgreina ástæðurnar fyrir áfrýjun. Þessar ástæður þarf aðeins að koma fram í yfirlýsingu um kvartanir sem fylgt er stefnunni.

Ástæður til áfrýjunar eru allar forsendur sem áfrýjandi verður að leggja fram til að halda því fram að hinum umdeilda dómi dómstólsins verði í fyrsta lagi vikið til hliðar. Þeir hlutar dómsins sem engar forsendur hafa verið lagðir fram fyrir, verða áfram í gildi og verða ekki lengur ræddir á áfrýjun. Þannig er umræðan um áfrýjun og þar með löglegur bardaga takmörkuð. Það er því mikilvægt að færa rökstudda andmæli við dómnum sem kveðinn var upp í fyrsta lagi. Það er mikilvægt að vita í þessu samhengi að svokallaður almennur grundvöllur, sem miðar að því að koma deilunni að fullu til dóms, getur ekki og mun ekki ná árangri. Með öðrum orðum: áfrýjunarástæður verða að innihalda raunverulegan andmælis svo að gagnaðila sé ljóst í samhengi varnarinnar hver andmælin eru nákvæmlega.

Kvörtunaryfirlýsingunni fylgir eftirfarandi varnaryfirlýsingin. Ákærði fyrir áfrýjun getur fyrir sitt leyti einnig fært rök fyrir hinum umdeilda dómi og svarað erindi kæranda. Yfirlýsing um kvartanir og yfirlýsing um varnarmál binda venjulega enda á skoðanaskipti vegna áfrýjunar. Eftir að skipt hefur verið um skrifleg skjöl er í grundvallaratriðum ekki lengur heimilt að færa fram nýjar forsendur, ekki einu sinni til að auka kröfuna. Því er kveðið á um að dómarinn geti ekki lengur veitt þeim áfrýjunarástæðum athygli sem fram hafa komið eftir áfrýjunar- eða málsvörn. Sama á við um hækkun kröfunnar. Til undantekninga er þó enn heimilt að fá grundvöll á síðari stigum ef gagnaðili hefur veitt leyfi sitt, kvörtunin stafar af eðli deilunnar eða ný aðstæður hafa skapast eftir að skrifleg gögn hafa verið lögð fram.

Til að byrja með er ritaðri umferð í fyrsta lagi alltaf fylgt eftir með skýrslutöku fyrir dómstólum. Það er undantekning frá þessari meginreglu í áfrýjuninni: heyrnin fyrir dómstólnum er valkvæð og því ekki algeng. Flest mál eru því yfirleitt leyst skriflega af dómstólnum. Báðir aðilar geta þó farið fram á dómstólinn til afgreiðslu á máli sínu. Ef aðili vill fá skýrslutöku fyrir áfrýjunardómstólnum verður dómstóllinn að leyfa það nema sérstakar kringumstæður séu fyrir hendi. Að þessu leyti er dómaframkvæmd um rétt til málflutnings áfram.

Lokaskrefið í áfrýjun málsmeðferðar er dómsins. Í þessum dómi mun áfrýjunardómstóllinn gefa til kynna hvort fyrri dómur dómstólsins hafi verið réttur. Í reynd getur það tekið allt að sex mánuði eða lengur fyrir aðila að horfast í augu við endanlegan dóm áfrýjunardómstólsins. Ef forsendur áfrýjanda eru staðfestar mun dómstóllinn fella hinn umdeilda dóm til hliðar og afgreiða málið sjálfur. Annars mun áfrýjunardómstóllinn rökrétt staðfesta hinn umdeilda dóm.

Áfrýjun hjá stjórnsýsludómstólnum

Ertu ósammála ákvörðun stjórnsýsludómstólsins? Þá geturðu líka áfrýjað. En þegar þú ert að fást við stjórnsýslurétt, þá er mikilvægt að hafa í huga að í því tilfelli verðurðu fyrst að takast á við önnur kjör. Það er venjulega sex vikur frá því að dómur stjórnsýsludómara er kynntur, þar sem þú getur höfðað mál. Þú verður einnig að takast á við önnur tilvik sem þú getur snúið til í tengslum við áfrýjun. Hvaða dómstóll þú verður að fara fyrir fer eftir tegund máls:

• Lög um almannatryggingar og embættismenn. Mál um almannatryggingar og embættismannarétt eru með kærumeðferð hjá aðaláfrýjunarnefnd (CRvB). • Efnahagsstjórn stjórnsýsluréttar og agaviðurrétti. Mál sem lúta meðal annars að samkeppnislögum, póstlögum, vörulögum og fjarskiptalögum eru með kærumeðferð hjá áfrýjunarnefnd atvinnuveganna (CBb). • Útlendingalög og önnur mál. Önnur mál, þar með talin innflytjendamál, eru meðhöndluð á áfrýjun til stjórnsýslusviðs ríkisráðsins (ABRvS).

Eftir áfrýjunEftir áfrýjun

Venjulega fylgja aðilar dómi áfrýjunardómstólsins og er mál þeirra því afgreitt með áfrýjun. Ertu hins vegar ósammála dómi dómsins í áfrýjun? Þá er möguleiki á að leggja lögbann fyrir Hæstarétt Hollands allt að þremur mánuðum eftir dóm áfrýjunardómstólsins. Þessi valkostur á ekki við ákvarðanir ABRvS, CRvB og CBb. Þegar öllu er á botninn hvolft innihalda yfirlýsingar þessara stofnana lokadóma. Það er því ekki hægt að vefengja þessa dóma.

Ef möguleikinn á kassi er fyrir hendi skal tekið fram að ekki er svigrúm til að meta staðreynd ágreiningsins. Rökin fyrir cassation eru einnig mjög takmörkuð. Þegar öllu er á botninn hvolft er aðeins hægt að höfða málflutning að svo miklu leyti sem lægri dómstólar hafa ekki beitt lögunum rétt. Það er aðferð sem getur tekið mörg ár og falið í sér mikinn kostnað. Það er því mikilvægt að fá allt út úr málskotsferli. Law & More er ánægður með að hjálpa þér við þetta. Þegar öllu er á botninn hvolft er áfrýjun flókin málsmeðferð í hvaða lögsagnarumdæmi sem oft felur í sér meiriháttar hagsmuni. Law & More lögfræðingar eru sérfræðingar í bæði sakamálum, stjórnsýslu og einkamálarétti og eru fús til að aðstoða þig við áfrýjun máls. Hefurðu einhverjar aðrar spurningar? Vinsamlegast hafðu samband Law & More.

Viltu vita hvað Law & More getur gert fyrir þig sem lögmannsstofu í Eindhoven og Amsterdam?
Hafðu þá samband í síma +31 40 369 06 80 eða sendu tölvupóst til:
herra. Tom Meevis, talsmaður kl Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl

Law & More