Sameiginlegar kröfur ef um fjöldatjón er að ræða

Sameiginlegar kröfur ef um fjöldatjón er að ræða

Byrjar á 1st frá janúar 2020 taka ný lög Dekker ráðherra gildi. Nýju lögin fela í sér að ríkisborgarar og fyrirtæki sem verða fyrir miklu tjóni geta haft lögsókn saman til bóta vegna tjóns síns. Fjöldatjón er tjón sem stór hópur fórnarlamba hefur orðið fyrir. Dæmi um þetta eru líkamlegt tjón af völdum hættulegra lyfja, fjárhagslegt tjón af völdum fiktunar bíla eða efnisskemmda af völdum jarðskjálfta vegna bensínframleiðslu. Héðan í frá er hægt að vinna með slíkan fjöldatjón sameiginlega.

Samábyrgð fyrir dómstólum

Í Hollandi er í mörg ár mögulegt að koma á sameiginlegri ábyrgð fyrir dómstólum (sameiginlegar aðgerðir). Dómarinn gat aðeins ákvarðað ólögmætar athafnir; vegna tjónanna þurftu samt öll fórnarlömbin að hefja sérstaka málsmeðferð. Í reynd er slík aðferð venjulega flókin, tímafrek og dýr. Í flestum tilvikum bæta kostnaðurinn og tíminn sem fylgir einstökum málsmeðferð ekki tapinu.

Sameiginlegar kröfur ef um fjöldatjón er að ræða

Það er einnig möguleiki á því að hafa sameiginlegt uppgjör milli hagsmunasamtaka og ákærðs aðila, lýst yfir almennt fyrir dómstólum fyrir öll fórnarlömb á grundvelli laga um sátt um fjöldakröfur (WCAM). Með sameiginlegu uppgjöri getur hagsmunasamtök hjálpað hópi fórnarlamba, til dæmis að ná sáttum svo hægt sé að bæta þeim tjón sitt. Hins vegar, ef aðilinn sem veldur tjóninu vinnur ekki með, verða fórnarlömbin enn eftir auðum höndum. Fórnarlömbin verða þá að fara fyrir dómstóla til að krefjast skaðabóta á grundvelli 3. gr.: 305a hollensku borgaralaganna.

Með tilkomu fjöldakröfuuppgjörsins í lögum um sameiginlegar aðgerðir (WAMCA) þann fyrsta árið 2020, hafa möguleikar á sameiginlegri aðgerð verið auknir. Með áhrifum frá nýju lögunum getur dómari kveðið upp sakfellingu vegna sameiginlegra skaðabóta. Þetta þýðir að hægt er að leysa allt málið með einni sameiginlegri málsmeðferð. Þannig fá aðilar skýrleika. Málsmeðferðin er síðan einfölduð, sparar tíma og peninga, kemur einnig í veg fyrir endalausa málflutning. Þannig er hægt að finna lausn fyrir stóran hóp fórnarlamba.

Fórnarlömbin og flokkarnir eru oft ruglaðir og ekki nægilega upplýstir. Þetta þýðir að fórnarlömbin vita ekki hvaða samtök eru áreiðanleg og hvaða hagsmuni þau eru í forsvari fyrir. Byggt á lögvernd fórnarlambanna hafa skilyrði sameiginlegra aðgerða verið hert. Ekki allir hagsmunasamtök geta bara byrjað að leggja fram kröfu. Innra skipulag og fjármál slíkra skipulags verða að vera í lagi. Dæmi um hagsmunasamtök eru Neytendasamtökin, samtök hluthafa og sérstofnað samtök um sameiginlega aðgerð.

Loksins verður miðlæg skrá yfir sameiginlegar kröfur. Þannig geta fórnarlömbin og (fulltrúi) hagsmunasamtökin ákveðið hvort þau vilji hefja sameiginlega aðgerð fyrir sama atburð. Dómsráð verður handhafi aðalskrár. Skráin verður öllum aðgengileg.

Uppgjör fjöldakrafna er einstaklega flókið fyrir alla hlutaðeigandi aðila, þess vegna er ráðlagt að hafa lögfræðilegan stuðning. Liðið í Law & More hefur víðtæka sérþekkingu og reynslu af meðhöndlun og eftirliti með málefnum um fjöldakröfur.

Law & More