Viðurkenning og fullnustu á rússneskum glötunardómi

Viðurkenning og fullnustu á rússneskum glötunardómi

Í mörgum innlendum og alþjóðlegum viðskiptasamningum hafa þeir gjarnan tilhögun á gerðardómi til að leysa deilur um viðskipti. Þetta þýðir að málinu verður falið gerðardómara í stað landsdómara. Til að framkvæmd gerðardómsúrskurðar ljúki er nauðsynlegt að dómari í framkvæmdarlandinu leggi fram aukalega. Undanþága felur í sér viðurkenningu gerðardómsúrskurðar og jafnt og lögfræðilegum dómi, það er annað hvort hægt að framfylgja eða framkvæma. Reglurnar um viðurkenningu og fullnustu erlends dóms eru reglur í New York samningnum. Þessi samningur var samþykktur af diplómatískri ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 10. júní 1958 í New York. Þessi samningur var fyrst og fremst gerður til að setja reglur um og auðvelda málsmeðferð viðurkenningar og fullnustu erlends dóms milli samningsríkja.

Sem stendur eru 159 ríkisaðilar á New York-þinginu

Þegar kemur að viðurkenningu og fullnustu byggðri á grein V (1) í New York-samningnum er dómara heimilt að hafa vald í undantekningartilvikum. Í grundvallaratriðum er dómara óheimilt að skoða eða meta innihald lagalegs dóms í málum varðandi viðurkenningu og fullnustu. Þó eru undantekningar í sambandi við alvarlegar vísbendingar um nauðsynlega galla á lagadómi, svo að ekki er hægt að líta á hann sem sanngjarna málsmeðferð. Önnur undantekning frá þessari reglu á við ef það er nægilega líklegt að ef réttlátur málsmeðferð hefði átt sér stað, hefði hún einnig leitt til eyðingar lögfræðilegs dóms. Eftirfarandi mikilvægt mál æðstu ráðsins sýnir að hve miklu leyti unnt er að nota undantekninguna í daglegu starfi. Aðalspurningin er hvort gerðardómsúrskurður, sem rússneski lagadómstóllinn hafi verið eyðilagður, geti enn staðist viðurkenningar- og fullnustumeðferð í Hollandi.

Viðurkenning og fullnustu á rússneskum glötunardómi

Málið snýst um rússneskan lögaðila sem er alþjóðlega starfandi stálframleiðandi að nafni OJSC Novolipetsky Metallurgichesky Kombinat (NLMK). Stálframleiðandinn er stærsti vinnuveitandi í rússneska héraðinu Lipetsk. Meirihluti hlutafjár í félaginu er í eigu rússneska kaupsýslumannsins VS Lisin. Lisin er einnig eigandi umskipunarhafna í Pétursborg og Tuapse. Lisin hefur mikla stöðu hjá rússneska ríkisfyrirtækinu United Shipbuilding Corporation og hefur einnig hagsmuni af rússneska ríkisfyrirtækinu Freight One sem er járnbrautafyrirtæki. Byggt á kaupsamningnum, sem felur í sér gerðardómsmeðferð, hafa báðir aðilar samið um kaup og sölu á NLMK hlutabréfum Lisin til NLMK. Eftir ágreining og seinagreiðslur á kaupverði fyrir hönd NLKM ákveður Lisin að höfða málið fyrir Alþjóðlega viðskiptadómstólnum við viðskipta- og iðnaðarráð Rússlands og krefst greiðslu hlutabréfakaupsverðs, sem er skv. honum, 14,7 milljörðum rúblna. NLMK fullyrðir í vörn sinni að Lisin hafi þegar fengið fyrirframgreiðslu sem þýði að upphæð kaupverðs hafi breyst í 5,9 milljarða rúblur.

Í mars 2011 var hafin sakamál gegn Lisin vegna gruns um svik sem hluti af hlutafjárviðskiptum við NLMK og einnig vegna gruns um að hafa villt gerðardómsins í málinu gegn NLMK. Kvartanirnar leiddu hins vegar ekki til saknota.

Gerðardómur, þar sem mál milli Lisin og NLMK hefur verið tekið til máls, dæmdi NLMK til að greiða 8,9 rúblur eftir kaupverð og hafnaði upphaflegum kröfum beggja aðila. Kaupverðið er síðan reiknað út frá helmingi kaupverðs hjá Lisin (22,1 milljarði rúblur) og reiknaðu gildi NLMK (1,4 milljarðar rúblur). Varðandi framlengda greiðslu dæmdi dómstóllinn NLMK til að greiða 8,9 milljarða rúblur. Málskot gegn ákvörðun gerðardómsins er ekki mögulegt og NLMK fullyrti, byggt á fyrri grunsemdum um svik sem Lisin framdi, fyrir að hafa eyðilagt gerðardómsúrskurðinn af gerðardómi Arbitrazh dómstólsins í Moskvu. Þeirri kröfu hefur verið úthlutað og gerðardómsúrskurði eytt.

Lisin mun ekki standa fyrir því og vill sækjast eftir varðveisluúrskurði á hlutum NLMK í eigin fé NLMK international BV í Amsterdam. Eyðilegging þessa dóms hefur gert það ómögulegt að sækjast eftir varðveisluúrskurði í Rússlandi. Því óskar Lisin um viðurkenningu og fullnustu gerðardóms. Beiðni hans hefur verið hafnað. Á grundvelli New York-sáttmálans er algengt að lögbært yfirvald þess lands þar sem dómskerfi gerðardóms byggist á (í þessu tilviki rússnesku almennu dómstólarnir) ákveði innan landslaga um eyðileggingu gerðardómsúrskurða. Í grundvallaratriðum er fullnustudómstóll óheimilt að meta þessar gerðardómsúrskurðir. Dómstóll í bráðabirgðamálum telur að ekki sé hægt að fullnægja úrskurði gerðardóms, þar sem hann er ekki lengur fyrir hendi.

Lisin áfrýjaði þessum dómi á þingi Amsterdam Áfrýjunardómstóll. Dómstóllinn telur að í grundvallaratriðum verði gerðardómsúrskurður ekki tekinn til greina við viðurkenningu og fullnustu nema um undantekningartilvik sé að ræða. Það er undantekningartilvik ef sterkar vísbendingar eru um að í dómi rússneskra dómstóla skorti grundvallarágalla, þannig að það gæti ekki talist sanngjörn réttarhöld. The Amsterdam Áfrýjunardómstóll lítur ekki á þetta tiltekna mál sem undantekningu.

Lisin höfðaði áfrýjun vegna dóms þessa. Samkvæmt Lisin dómsstóllinn ekki að meta það mat sem dómstóllinn veitti á grundvelli e-liðar 1. mgr. V. gr. Sem kannar hvort dómur í erlendri eyðileggingu geti hnekkt málsmeðferð við fullnustu gerðardóms í Hollandi. Hægræðið bar saman ekta enska og franska útgáfu af texta samningsins. Báðar útgáfur virðast innihalda aðra túlkun varðandi það matsvald sem dómstóllinn veitir. Enska útgáfan af grein V (1) (e) segir eftirfarandi:

  1. Heimilt er að synja um viðurkenningu og fullnustu viðurkenningarinnar, að beiðni þess aðila sem það er beitt til, einungis ef sá aðili veitir lögbæru yfirvaldi þar sem leitað er eftir viðurkenningunni og fullnustu, sönnun þess að:

(...)

  1. e) Verðlaunin hafa ekki enn orðið bindandi fyrir aðila, eða hafa verið lögð til hliðar eða stöðvuð af lögbæru yfirvaldi í landinu þar sem, eða samkvæmt lögum sem þessi verðlaun voru veitt. “

Í frönsku útgáfunni af grein V (1) (e) segir eftirfarandi:

„1. La reconnaissance et l'exécution de la setning ne seront neitar, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve:

(...)

  1. e) Que la setning n'est pas encore devenue obligatoire pour les aðila ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la setning a été rendue. “

Vöndunarvald ensku útgáfunnar ('má hafna') virðist víðtækara en franska útgáfan ('ne seront refusées que si'). Æðsta ráðið fann margar mismunandi túlkanir í öðrum heimildum um rétta beitingu samningsins.

Æðsta ráðið reynir að skýra mismunandi túlkanir með því að bæta við eigin túlkunum. Þetta þýðir að einungis er heimilt að beita ákvörðunarvaldinu þegar tilefni er til synjunar samkvæmt samningnum. Í þessu tilfelli snérist það um synjunargrund sem vísaði til „eyðingar gerðardómsverðlauna“. Það er undir Lisin komið að sanna út frá staðreyndum og kringumstæðum að grundvöllur synjunar er ástæðulaus.

Yfirráðið deilir að fullu skoðun áfrýjunardómstólsins. Aðeins sérstakt mál getur verið að mati Hæstaréttar þegar eyðing gerðardómsins er byggð á forsendum sem samræmast ekki synjunarástæðum greinarinnar V (1). Þrátt fyrir að hollenskum dómstóli sé veitt heimild til viðurkenningar og fullnustu, þá sækir hann samt ekki um eyðingardóm í þessu tiltekna máli. Andmæli Lisin hafa enga möguleika á að ná árangri.

Þessi dómur æðsta ráðsins veitir skýra túlkun á því hvernig túlka ber 1. mgr. V. gr. New York-samningsins ef um er að ræða vald sem dómstóllinn veitir við viðurkenningu og fullnustu úrskurðar um tortímingu. Þetta þýðir, í stuttu máli, að aðeins í einstökum tilvikum er hægt að hnekkja dómi.

Law & More