Nýja breytingin á eftirlitslögum hollensku trúnaðarskrifstofanna og veitingu lögheimilis plús

Undanfarin ár hefur hollenska traustgeirinn orðið mjög skipulagður geira. Traust skrifstofur í Hollandi eru undir ströngu eftirliti. Ástæðan fyrir þessu er sú að eftirlitsstofnunin hefur að lokum skilið og gert sér grein fyrir því að trúnaðarstofur eru í mikilli hættu á að taka þátt í peningaþvætti eða stunda viðskipti við sviksamlega aðila. Til að geta haft eftirlit með trúnaðarskrifstofum og stjórna geiranum tóku hollensku eftirlitslögin um trúnaðarstofnanir (Wtt) gildi árið 2004. Á grundvelli þessara laga verða trúnaðarstofur að uppfylla nokkrar kröfur til að geta stunda starfsemi sína. Nýlega var samþykkt enn ein breytingin á Wtt, sem tók gildi 1. janúar 2019. Þessi lagabreyting felur meðal annars í sér að skilgreiningin á veitanda lögheimilis samkvæmt Wtt er orðin víðtækari. Sem afleiðing af þessari breytingu falla fleiri stofnanir innan verksviðs Wtt, sem getur haft miklar afleiðingar fyrir þessar stofnanir. Í þessari grein verður gerð grein fyrir því hvað breytingin á Wtt hefur í för með sér varðandi veitingu lögheimilis og hverjar hagnýtar afleiðingar breytinganna eru á þessu sviði.

Nýja breytingin á eftirlitslögum hollensku trúnaðarstofnunarinnar og veitingu lögheimilisplús

1. Bakgrunnur eftirlitsskyldu hollensku trúnaðarskrifstofunnar

 Trauststofa er lögaðili, fyrirtæki eða einstaklingur sem, faglega eða í viðskiptalegum tilgangi, veitir eina eða fleiri trúnaðarþjónustur, með eða án annarra lögaðila eða fyrirtækja. Eins og nafn Wtt nú þegar gefur til kynna eru trúnaðarskrifstofur undir eftirliti. Eftirlitsstjórnvaldið er Hollenski seðlabankinn. Án leyfis frá Hollenska seðlabankanum er trúnaðarskrifstofum óheimilt að starfa frá skrifstofu í Hollandi. The Wtt felur meðal annars í sér skilgreininguna á trúnaðarstofu og kröfurnar sem trúnaðarskrifstofur í Hollandi verða að uppfylla til að fá leyfi. Wtt flokkar fimm flokka trúnaðarþjónustu. Samtök sem veita þessa þjónustu eru skilgreind sem traust skrifstofa og þurfa leyfi samkvæmt Wtt. Þetta varðar eftirfarandi þjónustu:

 • að vera stjórnarmaður eða félagi lögaðila eða fyrirtækis;
 • veita heimilisfang eða póstfang ásamt því að veita viðbótarþjónustu (veita lögheimili plús);
 • nýta sér rásafyrirtæki í þágu viðskiptavinarins;
 • að selja eða miðla í sölu lögaðila;
 • starfa sem fjárvörsluaðili.

Hollensk yfirvöld hafa haft ýmsar ástæður fyrir því að kynna Wtt. Áður en Wtt var kynnt var ekki búið að kortleggja traustiðnaðinn eða varla, sérstaklega hvað varðar stóra hóp smærri trúnaðarskrifstofa. Með því að taka upp eftirlit væri hægt að ná betri sýn á traustgeirann. Önnur ástæðan fyrir því að kynna Wtt er sú að alþjóðastofnanir, svo sem Financial Action Task Force, bentu á aukna hættu á því að trúnaðarstofur tækju þátt í meðal annars peningaþvætti og skattsvikum. Samkvæmt þessum samtökum var heiðarleiki áhætta í traustgeiranum sem þurfti að gera viðráðanlegan með reglugerð og eftirliti. Þessar alþjóðlegu stofnanir hafa einnig mælt með ráðstöfunum, þar með talið þekkingu viðskiptavinarins, sem beinist að órjúfanlegum atvinnurekstri og þar sem trúnaðarstofur þurfa að vita með hverjum þær stunda viðskipti. Ætlunin er að koma í veg fyrir að viðskipti fari fram með sviksamlegum eða glæpamönnum. Síðasta ástæðan fyrir því að kynna Wtt er að sjálfstýringin varðandi traust skrifstofur í Hollandi var ekki talin næg. Ekki voru allar trúnaðarskrifstofur háðar sömu reglum þar sem ekki voru öll skrifstofur sameinuð í útibúi eða fagfélögum. Ennfremur vantaði eftirlitsstofnun sem gæti tryggt framfylgd reglnanna.[1] Wtt tryggði þá að settar yrðu skýrar reglugerðir varðandi trúnaðarskrifstofur og að tekið væri til fyrrgreindra vandamála.

2. Skilgreiningin á að veita lögheimili auk þjónustu

 Frá því að Wtt var sett á árið 2004 hafa reglulega verið gerðar breytingar á þessum lögum. Hinn 6. nóvember 2018 samþykkti hollenska öldungadeildin nýja breytingu á Wtt. Með nýju hollensku eftirlitsstofnunum Trust Office 2018 (Wtt 2018), sem tóku gildi 1. janúar 2019, hafa kröfur sem trúnaðarskrifstofur þurfa að uppfylla orðið strangari og eftirlitsyfirvöld hafa fleiri aðfararaðferðir í boði. Þessi breyting hefur meðal annars framlengt hugtakið „veita lögheimili plús“. Undir gamla Wtt var eftirfarandi þjónusta talin traustþjónusta: veitingu heimilisfangs fyrir lögaðila í sambandi við framkvæmd viðbótarþjónustu. Þetta er einnig kallað ákvæði um lögheimili plús.

Í fyrsta lagi er mikilvægt að skilja hvað nákvæmlega ákvæði lögheimilis felur í sér. Samkvæmt Wtt er ákvæði um lögheimili að veita póstfang eða heimsóknarfang, með pöntun eða lögaðila, fyrirtæki eða einstaklingi sem ekki tilheyrir sama hópi og veitandi heimilisfangsins. Ef einingin sem veitir heimilisfangið framkvæma viðbótarþjónustu til viðbótar þessu ákvæði, tölum við um að veita lögheimili plús. Saman er þessi starfsemi talin traustþjónusta samkvæmt Wtt. Eftirfarandi viðbótarþjónustur varða undir gamla Wtt:

 • veita ráðgjöf eða veita aðstoð í einkarétti, að undanskildum því að sinna móttökustarfsemi;
 • að veita skattaráðgjöf eða sjá um skattframtöl og tengda þjónustu;
 • annast starfsemi sem tengist undirbúningi, mati eða endurskoðun ársreiknings eða framkvæmd stjórnsýslu;
 • ráðningu stjórnarmanns í lögaðila eða fyrirtæki;
 • önnur viðbótarstarfsemi sem er tilnefnd með almennri stjórnskipan.

Að veita lögheimili ásamt því að framkvæma eina viðbótarþjónustuna sem nefnd er hér að ofan er talin vera trúnaðarþjónusta undir gamla Wtt. Samtök sem veita þessa samsetningu þjónustu verða að hafa leyfi samkvæmt Wtt.

Undir Wtt 2018 hefur viðbótarþjónustunum verið breytt lítillega. Það varðar nú eftirfarandi starfsemi:

 • að veita lögfræðilega ráðgjöf eða veita aðstoð, að undanskildum því að sinna móttökustarfsemi;
 • sjá um skattayfirlýsingar og tengda þjónustu;
 • annast starfsemi sem tengist undirbúningi, mati eða endurskoðun ársreiknings eða framkvæmd stjórnsýslu;
 • ráðningu stjórnarmanns í lögaðila eða fyrirtæki;
 • önnur viðbótarstarfsemi sem er tilnefnd með almennri stjórnskipan.

Ljóst er að viðbótarþjónustan undir Wtt 2018 víkur ekki mikið frá viðbótarþjónustunni undir gamla Wtt. Skilgreiningin um að veita ráð undir fyrsta lið er lítillega útvíkkuð og veiting skattaráðgjöf tekin út af skilgreiningunni, en að öðru leyti varðar hún nánast sömu viðbótarþjónustu.

Engu að síður, þegar Wtt 2018 er borið saman við gamla Wtt, má sjá mikla breytingu hvað varðar veitingu lögheimilis plús. Samkvæmt 3. mgr. 4. gr., Undir b Wtt 2018, er óheimilt að stunda starfsemi án leyfis á grundvelli þessara laga, sem miða bæði að því að veita póstfang eða heimsóknarfang eins og um getur í kafla b skilgreiningar á trúnaðarþjónustu og við framkvæmd viðbótarþjónustu eins og um getur í þeim hluta, í þágu eins og sömu einstaklinga, lögaðila eða fyrirtækis.[2]

Þetta bann varð til vegna þess að oft er veitt lögheimili og framkvæmd viðbótarþjónustu aðskilin í reynd, sem þýðir að þessi þjónusta er ekki framkvæmd af sama aðila. Í staðinn sinnir til dæmis annar aðili viðbótarþjónustunni og færir síðan viðskiptavininn í snertingu við annan aðila sem veitir lögheimili. Þar sem að framkvæma viðbótarþjónustu og veita lögheimili er ekki sinnt af sama aðila, tölum við í meginatriðum ekki um trúnaðarþjónustu samkvæmt gamla Wtt. Með því að aðskilja þessa þjónustu er ekki heldur krafist leyfis samkvæmt gamla Wtt og þannig er forðast skyldu til að fá þetta leyfi. Til að koma í veg fyrir aðgreining á traustþjónustu í framtíðinni hefur bann verið innifalið í 3. mgr. 4. gr., Undir b Wtt 2018.

3. Hagnýtar afleiðingar bannsins við aðskilnað traustþjónustu

Samkvæmt gömlu Wtt fellur starfsemi þjónustuveitenda sem aðskilja veitingu lögheimilis og framkvæmd viðbótarstarfsemi og hefur þessa þjónustu framkvæmt af mismunandi aðilum ekki undir skilgreininguna á trúnaðarþjónustu. Með banninu frá 3. gr., 4. mgr., Undir b Wtt 2018, er það einnig bannað aðilum sem aðgreina trúnaðarþjónustu að stunda slíka starfsemi án leyfis. Þetta hefur í för með sér að aðilar sem vilja halda áfram að stunda starfsemi sína með þessum hætti, þurfa leyfi og falla því einnig undir eftirlit Hollenska bankans.

Bannið felur í sér að þjónustuaðilar veita traustþjónustu samkvæmt Wtt 2018 þegar þeir framkvæma starfsemi sem miðar bæði að því að veita lögheimili og að sinna viðbótarþjónustu. Þjónustuveitanda er því óheimilt að framkvæma viðbótarþjónustu og koma skjólstæðingi sínum í framhaldi í snertingu við annan aðila sem veitir lögheimili, án þess að hafa leyfi samkvæmt Wtt. Enn fremur er þjónustuaðili óheimilt að hafa milligöngu um það með því að koma viðskiptavin í snertingu við ýmsa aðila sem geta veitt lögheimili og sinnt viðbótarþjónustu, án leyfis.[3] Þetta er jafnvel tilfellið þegar þessi milliliður veitir ekki lögheimili sjálft og sinnir ekki viðbótarþjónustu.

4. Að vísa viðskiptavinum til tiltekinna veitenda lögheimilis

Í reynd eru það oft aðilar sem framkvæma viðbótarþjónustu og vísa viðskiptavininum í framhaldi til tiltekins veitanda lögheimilis. Í staðinn fyrir þessa tilvísun greiðir veitandi lögheimilis oft þóknun til þess aðila sem vísaði viðskiptavininum. Samkvæmt Wtt 2018 er það þó ekki lengur heimilt að þjónustuaðilar fari í samstarf og aðskilji þjónustu sína meðvitað til að forðast Wtt. Þegar stofnun sinnir viðbótarþjónustu fyrir viðskiptavini er óheimilt að vísa þessum viðskiptavinum til tiltekinna veitenda lögheimilis. Þetta þýðir nefnilega að það er samstarf aðila sem miðar að því að forðast Wtt. Ennfremur, þegar þóknun berst fyrir tilvísanir, er það augljóst að það er samstarf milli aðila þar sem trúnaðarþjónusta er aðskilin.

Viðeigandi grein frá Wtt talar um framkvæmd athafna miðaði á bæði að veita póstfang eða heimsóknarfang og við að framkvæma viðbótarþjónustu. Í minnisblaði um breytingu er vísað til koma viðskiptavininum í samband með mismunandi aðilum.[4] Wtt 2018 eru ný lög, svo á þessari stundu eru engar dómsúrskurðir varðandi þessi lög. Ennfremur fjalla um viðeigandi fræðirit aðeins um þær breytingar sem lög þessi hafa í för með sér. Þetta þýðir að á þessari stundu er ekki enn ljóst hvernig lögin munu nákvæmlega starfa í reynd. Fyrir vikið vitum við ekki á þessari stundu hvaða aðgerðir falla nákvæmlega undir skilgreiningarnar „stefnt að“ og „koma í snertingu við“. Það er því sem stendur ekki hægt að segja til um hvaða aðgerðir falla nákvæmlega undir bann við 3. mgr. 4. gr., Undir b Wtt 2018. Það er þó víst að þetta er renniskvarði. Að vísa til tiltekinna veitenda lögheimilis og fá þóknun fyrir þessar tilvísanir er litið svo á að koma viðskiptavinum í snertingu við veitanda lögheimilis. Meðmælum tiltekinna veitenda lögheimilis, sem maður hefur góða reynslu í, stafar hætta af, þó að viðskiptavininum sé í meginatriðum ekki beint vísað til veitanda lögheimilis. Í þessu tilfelli er þó nefndur sérstakur lögheimili sem viðskiptavinurinn getur haft samband við. Það eru góðar líkur á því að litið verði á þetta sem „að koma viðskiptavininum í samband“ við söluaðila á lögheimili. Þegar öllu er á botninn hvolft þarf viðskiptavinurinn ekki að gera neinar tilraunir til að finna söluaðila lögheimilis í þessu tilfelli. Það er enn spurningin hvort við tölum um „að koma viðskiptavininum í samband við“ þegar viðskiptavini er vísað á útfyllta Google leitarsíðu. Þetta er vegna þess að með því er ekki mælt með neinum sérstökum lögheimilum, en stofnunin veitir viðskiptavininum nöfn veitenda lögheimilis. Til að skýra hvaða aðgerðir nákvæmlega falla undir gildissvið bannsins verður að þróa lagaákvæðið frekar í dómaframkvæmd.

5. Niðurstaða

Ljóst er að Wtt 2018 getur haft miklar afleiðingar fyrir aðila sem framkvæma viðbótarþjónustu og á sama tíma vísað skjólstæðingum sínum til annars aðila sem getur veitt lögheimili. Undir gamla Wtt féllu þessar stofnanir ekki undir gildissvið Wtt og þurftu því ekki leyfi samkvæmt Wtt. Þar sem Wtt 2018 hefur tekið gildi er þó bann við svokölluðum aðskilnaði traustþjónustu. Héðan í frá falla stofnanir sem framkvæma starfsemi sem einbeita sér bæði að veitingu lögheimilis og til að sinna viðbótarþjónustu innan verksviðs Wtt og þurfa að fá leyfi samkvæmt þessum lögum. Í reynd eru mörg samtök sem framkvæma viðbótarþjónustu og vísa síðan skjólstæðingum sínum til veitanda lögheimilis. Fyrir hvern viðskiptavin sem þeir vísa, fá þeir þóknun frá söluaðilanum. Frá því Wtt 2018 tók gildi er það ekki lengur heimilt fyrir þjónustuaðila að vinna saman og aðskilja þjónustuna af ásettu ráði til að forðast Wtt. Samtök sem vinna á þessum grundvelli ættu því að skoða gagnrýnin starfsemi sína. Þessar stofnanir hafa tvo valkosti: þær laga aðgerðir sínar, eða þær falla undir gildissvið Wtt og þurfa því leyfi og eru undir eftirliti hollenska seðlabankans.

Hafa samband

Ef þú hefur spurningar eða athugasemdir eftir að hafa lesið þessa grein, vinsamlegast hafðu samband við mr. Maxim Hodak, lögfræðingur kl Law & More í gegnum maxim.hodak@lawandmore.nl, eða hr. Tom Meevis, lögfræðingur hjá Law & More í gegnum tom.meevis@lawandmore.nl, eða hringdu í +31 (0) 40-3690680.

 

[1] K. Frielink, Toezicht Trustkantoren í Hollandi, Deventer: Wolters Kluwer Nederland 2004.

[2] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[3] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[4] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

Deila