Hvenær fyrnast krafa?

Hvenær fyrnast krafa?

Ef þú vilt innheimta útistandandi skuld eftir langan tíma getur verið hætta á að skuldin sé fyrnd. Skaðabótakröfur eða kröfur geta einnig fyrnst. Hvernig virkar lyfseðilsskyldan, hverjir eru fyrningarfrestir og hvenær byrja þeir að renna út? 

Hvað er takmörkun á kröfu?

Krafa fyrnist ef kröfuhafi grípur ekki til aðgerða til að tryggja að krafan verði greidd í lengri tíma. Þegar fyrningarfrestur er liðinn getur kröfuhafi ekki lengur framfylgt kröfunni fyrir dómstólumÞetta þýðir ekki að krafan sé ekki lengur fyrir hendi. Kröfunni er breytt í óaðfararhæfa náttúruskyldu. Skuldari getur samt innleyst kröfuna með eftirfarandi hætti.

  • Með frjálsri greiðslu eða greiðslu „fyrir mistök“.
  • Með skuldajöfnun við skuldara

Krafa fellur ekki sjálfkrafa niður. Fyrningarfrestur hefst fyrst þegar skuldari kveður á um hann. Ef hann gleymir er enn hægt að innheimta kröfuna í vissum tilvikum. Eitt þessara mála er viðurkenning. Skuldari framkvæmir athöfn af viðurkenningu með því að gera greiðslufyrirkomulag eða biðja um frestun. Jafnvel þótt hann greiði hluta kröfunnar framkvæmir skuldari viðurkenningarathöfn. Í viðurkenningargerð getur skuldari ekki borið fram fyrningu kröfu þó að fyrningarfrestur sé liðinn fyrir árum.

Hvenær byrjar fyrningarfrestur?

Um leið og krafa er gjaldfallin hefst fyrningarfrestur. Tímabil kröfugetu er þegar kröfuhafi getur krafist efnda á kröfu. Sem dæmi má nefna að lánsskilmálar kveða á um að lán að upphæð €10,000,- verði endurgreitt mánaðarlega í hluta af €2,500,-. Í því tilviki er 2,500 € á gjalddaga eftir einn mánuð. Heildarupphæðin er ekki í gjalddaga ef afborganir og vextir eru greiddir snyrtilega. Einnig gildir fyrningarfrestur ekki enn um höfuðstól. Þegar afborgunardagur er liðinn fellur afborgunin í gjalddaga og fyrningarfrestur viðkomandi afborgunar fer að líða.

Hversu langur er fyrningarfrestur?

Fyrning eftir 20 ár

Hefðbundinn fyrningarfrestur er 20 árum eftir að krafan varð til eða varð gjaldfallin. Sumar kröfur hafa styttri fyrningarfrest, en jafnvel þær kröfur eru enn háðar 20 ára fresti ef þær eru staðfestar í dómsúrskurði eins og dómsúrskurði.

Fyrning eftir fimm ár

Eftirfarandi kröfur eru háðar 5 ára fyrningarfresti (nema dómur liggi fyrir):

  • Krafa um efndir á samningi um að gefa eða gera (td peningalán).
  • Krafa um reglubundna greiðslu. Þú getur hugsað þér að greiða vexti, leigu og laun eða meðlag. Sérstakur fyrningarfrestur tekur að líða fyrir hvert greiðslutímabil.
  • Krafa um óhæfilega greiðslu. Segjum sem svo að þú hafir óvart greitt gírógreiðslu til ókunnugra, fresturinn byrjar frá því að þú varðst var við það og þú þekkir líka persónu viðtakanda.
  • Krafa um greiðslu skaðabóta eða umsaminnar sektar. Fimm ára frestur rennur frá degi eftir tjón og vitað er um brotamanninn.

Fyrning eftir tvö ár

Um neytendakaup gildir sérstök reglugerð. Neytendakaup eru lausafjárhlutur (eitthvað sem þú getur séð og fundið, en í undantekningartilvikum er rafmagn einnig innifalið) milli fagaðila og neytanda (kaupanda sem starfar ekki í starfi eða fyrirtæki). Því er ekki innifalið í því að veita þjónustu, svo sem námskeið eða pöntun vegna garðviðhalds, nema hlutur sé einnig afhentur.

Í 7:23 almannalögum (BW) er kveðið á um að réttur kaupanda til viðgerðar eða bóta falli niður ef hann kvartar ekki yfir því innan hæfilegs frests eftir að hann uppgötvar (eða hefði getað uppgötvað) að afhent vara er ekki í samræmi við ákvæði samningur. Hvað teljist „hæfilegur tími“ fer eftir aðstæðum en 2 mánaða frestur í neytendakaupum er hæfilegur. Í kjölfarið fyrnast kröfur kaupanda tveimur árum eftir móttöku kæru.

Athugaðu! Þetta getur einnig falið í sér peningalán sem neytandi hefur tekið beint til að kaupa áþreifanlega eign. Skoðaðu til dæmis lánssamning til að kaupa bíl til einkanota. Svo framarlega sem afborgunin er greidd er höfuðstóllinn ekki á gjalddaga. Um leið og krafist er höfuðstóls af einhverjum ástæðum, td að skuldari hættir að greiða, tekur tveggja ára fyrningarfrestur að líða.

Upphaf fyrningarfrests

Fyrningarfrestur hefst ekki sjálfkrafa. Þetta þýðir að krafan er óbreytt og hægt er að innheimta hana. Það er skuldari sem ber beinlínis að skírskota til fyrningarfrests. Segjum sem svo að hann gleymi því og haldi áfram að framkvæma viðurkenningarathöfn, til dæmis með því að greiða enn hluta skuldarinnar, biðja um frestun eða semja um greiðsluáætlun. Í því tilviki getur hann ekki lengur skotið til fyrningarfrests síðar.

Ef skuldari höfðar rétt til fyrningar getur krafa ekki lengur leitt til dóms. Ef það er dómsúrskurður getur hann (eftir 20 ár) ekki lengur leitt til fullnustu af fógeta. Dómurinn er þá ógildur.

Tal 

Forskrift er venjulega rofin með því að kröfuhafi tilkynnir skuldara um að greiða eða fara á annan hátt við samninginn. Rof fer fram með því að tilkynna kröfuhafa fyrir lok fyrningarfrests að krafan sé enn fyrir hendi, til dæmis með þinglýstri greiðsluáminningu eða stefnu. Hins vegar þarf áminningin eða tilkynningin að uppfylla nokkur skilyrði til að rjúfa fyrningarfrest. Það þarf td alltaf að vera skriflegt og kröfuhafi þarf ótvírætt að áskilja sér rétt til efnda. Ef heimilisfang skuldara er óþekkt er hægt að gera truflunina með opinberri auglýsingu í svæðis- eða landsblaði. Stundum er aðeins hægt að stöðva kröfu með því að höfða mál eða hefja þarf mál skömmu eftir skriflega hlé. Ráðlegt er að leita ávallt til lögfræðings í samningarétti þegar um þetta flókna mál er fjallað.

Í meginatriðum þarf kröfuhafi að geta sannað að frestur hafi verið rofinn ef skuldari beitir fyrningarvörnum. Hafi hann engar sönnunargögn, og skuldari safnar þannig fyrningu, er ekki lengur hægt að fullnægja kröfunni.

Framlenging 

Kröfuhafi getur framlengt fyrningarfrest þegar almennt fjárnám er í eignum skuldara vegna gjaldþrots. Á því tímabili getur enginn átt endurkröfu á skuldara og því hefur löggjafinn kveðið á um að fyrningarfrestur geti ekki liðið við gjaldþrot. Eftir slit heldur fresturinn hins vegar áfram þar til sex mánuðum eftir lok gjaldþrots ef fyrningu lýkur á meðan eða innan sex mánaða frá gjaldþroti. Kröfuhafar ættu að fylgjast vel með bréfum frá fjárvörsluaðila. Hann mun senda hverjum kröfuhafa, að því gefnu að þeir séu skráðir til gjaldþrotaskipta, tilkynningu um að gjaldþrotinu hafi verið slitið.

Dómsúrskurður

Fyrir kröfu sem stofnað er til í dómi, óháð fyrningarfresti, gildir 20 ára frestur. En sá skilmálar á ekki við um vaxtaskuld, sem kveðinn hefur verið upp til viðbótar við kröfu um að greiða höfuðstól. Segjum sem svo að einhver sé dæmdur til að borga 1,000 evrur. Honum er einnig gert að greiða lögbundna vexti. Dómnum má fullnægja í 20 ár. Hins vegar gildir 5 ára frestur til að greiða vextina. Verði dómur því ekki fullnægt fyrr en eftir tíu ár og engin stöðvun hefur átt sér stað fyrnast vextir fyrstu fimm árin. Athugaðu! Truflun heyrir einnig undir undantekningu. Venjulega, eftir hlé, byrjar nýtt tímabil með sömu lengd aftur. Þetta á ekki við um 20 ára dómsúrskurð. Ef þetta kjörtímabil er rofið rétt fyrir lok 20 ára, byrjar nýtt tímabil aðeins fimm ára að líða.

Ertu til dæmis ekki viss um hvort krafa þín á hendur skuldara sé fyrnd? Þarftu að komast að því hvort skuld þín við kröfuhafa sé enn kröfuhafandi af kröfuhafa vegna fyrningar? Ekki hika og tengilið lögfræðinga okkar. Við munum vera fús til að hjálpa þér frekar!

Öryggisstillingar
Við notum kökur til að bæta upplifun þína meðan þú notar vefsíðu okkar. Ef þú ert að nota þjónustu okkar í gegnum vafra geturðu takmarkað, lokað á eða fjarlægt smákökur í gegnum stillingar vafrans þíns. Við notum einnig efni og forskriftir frá þriðja aðila sem kunna að nota rakningartækni. Þú getur veitt samþykki þitt hér að neðan til að leyfa slíkan þriðja aðila. Fyrir frekari upplýsingar um vafrakökur sem við notum, gögn sem við söfnum og hvernig við vinnum úr þeim, vinsamlegast athugaðu Friðhelgisstefna
Law & More B.V.