myndskilnaður með börnum

Skilnaður við börn

Þegar þú verður skilin breytist mikið í fjölskyldunni. Ef þú eignast börn verða áhrif skilnaðar einnig mjög mikil. Yngri börnum getur reynst erfitt þegar foreldrar þeirra eru skilin. Í öllum tilvikum er mikilvægt að stöðugt heimilisumhverfi barna skaðist eins lítið og mögulegt er. Það er mikilvægt og jafnvel lagaleg skylda að gera samninga við börnin um fjölskyldulíf eftir skilnaðinn. Að hve miklu leyti þetta er hægt að gera ásamt börnunum fer augljóslega eftir aldri barna. Skilnaður er einnig tilfinningalegt ferli fyrir börn. Börn eru oft trygg báðum foreldrum og munu oft ekki láta í ljós raunverulegar tilfinningar sínar meðan á skilnaði stendur. Þess vegna eiga þeir líka skilið sérstaka athygli.

Hjá ungum börnum verður ekki alveg ljóst í upphafi hvað skilnaður þýðir fyrir þau. Það er þó mikilvægt að börnin viti hvar þau standa og að þau geti gefið álit sitt á búsetuástandi eftir skilnaðinn. Auðvitað eru það foreldrarnir sem þurfa á endanum að taka ákvörðun.

Foreldraáætlun

Foreldrar sem skilja við skilnað eru oft í lögum skyldaðir til að semja foreldraáætlun. Það er í öllum tilvikum skylda fyrir foreldra sem eru giftir eða eru í þinglýstri samvist (með eða án sameiginlegrar forsjár) og sambúðarforeldra sem eru með sameiginlega forsjá. Foreldraáætlun er skjal þar sem foreldrar skrá samninga um nýtingu foreldra sinna.

Í öllum tilvikum verður foreldraáætlunin að innihalda samninga um:

  • hvernig þú tókst börnunum við að semja foreldraáætlunina;
  • hvernig þú skiptir umönnun og uppeldi (umönnunarreglugerð) eða hvernig þú kemur fram við börnin (aðgangsreglugerð);
  • hvernig og hversu oft þú gefur hvort öðru upplýsingar um barnið þitt;
  • hvernig á að taka ákvarðanir saman um mikilvæg efni, svo sem val á skóla;
  • kostnað vegna umönnunar og uppeldis (meðlag).

Að auki geta foreldrar einnig valið að taka aðrar stefnumót með í foreldraáætluninni. Til dæmis það sem þér sem foreldrum finnst mikilvægt í uppeldinu, ákveðnar reglur (svefn, heimanám) eða skoðanir á refsingu. Samningar um snertingu við báðar fjölskyldur geta einnig verið með í foreldraáætluninni.

Reglugerð um umönnun eða snertifyrirkomulag

Hluti af foreldraáætluninni er umönnunarreglugerðin eða snertireglugerðin. Foreldrar sem hafa sameiginlegt foreldravald geta komið sér saman um umönnunarfyrirkomulag. Þessar reglugerðir innihalda samninga um það hvernig foreldrar skipta umönnunar- og uppeldisverkefnum. Ef aðeins annað foreldri hefur foreldraheimild er þetta vísað til samskiptafyrirkomulags. Þetta þýðir að það foreldri sem hefur ekki foreldraheimild getur haldið áfram að sjá barnið, en það foreldri ber ekki ábyrgð á umönnun og uppeldi barnsins.

Að semja foreldraáætlun

Í reynd gerist það oft að foreldrar geta ekki gert samninga um börnin saman og skrá þau síðan í foreldraáætlun. Ef þú getur ekki gert samninga við fyrrverandi félaga þinn um foreldrahlutverk eftir skilnaðinn, geturðu kallað til aðstoðar reyndra lögfræðinga eða sáttasemjara okkar. Við munum vera fús til að hjálpa þér að ráðleggja og semja foreldraáætlun.

Aðlaga áætlun foreldra

Venjan er að laga þarf foreldraáætlunina eftir fjölda ára. Þegar öllu er á botninn hvolft eru börn stöðugt að þroskast og aðstæður sem tengjast þeim geta breyst. Hugsaðu til dæmis um ástandið að annað foreldrið verður atvinnulaust, flytur hús o.s.frv. Það getur því verið skynsamlegt að samþykkja fyrirfram að foreldraáætlunin, til dæmis, verði endurskoðuð annað hvert ár og leiðrétt ef þörf krefur.

Kvöð

Áttu börn með maka þínum og ertu að brjóta upp? Þá er enn viðhaldsskylda þín til að sjá um börnin þín. Það skiptir ekki máli hvort þú varst giftur eða bjó eingöngu með fyrrverandi félaga þínum. Hvert foreldri ber skylda til að sjá um börn sín líka fjárhagslega. Ef börnin búa meira með fyrrverandi sambýlismanni þínum verðurðu að leggja þitt af mörkum til að viðhalda börnunum. Þú hefur viðhaldsskyldu. Kvöðin til framfærslu kallast meðlag. Barnahald heldur áfram þar til börnin eru 21 árs.

Lágmarksfjárhæð meðlags

Lágmarksfjárhæð meðlags er 25 evrur á barn á mánuði. Þessa upphæð er aðeins hægt að beita ef skuldari hefur lágmarkstekjur.

Hámarksfjárhæð meðlags

Það er ekkert hámarksfjárhæð meðlags. Þetta fer eftir tekjum beggja foreldra og þarfir barnsins. Skyldan verður aldrei hærri en þessi þörf.

Verðtrygging viðhalds barna

Upphæð meðlags hækkar ár hvert. Dómsmálaráðherra ákvarðar ár hvert með hvaða prósentu meðlagið hækkar. Í reynd er þetta kallað verðtrygging á framfærslu. Verðtrygging er skylda. Sá sem borgar bætur þarf að beita þessari verðtryggingu á hverju ári í janúar. Ef það er ekki gert getur foreldri sem á rétt á viðhaldi krafist mismunsins. Ert þú foreldrið sem fær framfærsluskyldu og fyrrverandi sambýlismaður þinn neitar að verðtryggja bótaálagið? Vinsamlegast hafðu samband við reynda fjölskyldulögfræðinga. Þeir geta hjálpað þér að krefjast tímabundinnar verðtryggingar. Þetta er hægt að gera fyrir allt að fimm árum.

Umönnunarafsláttur

Ef þú ert ekki umhyggjusamt foreldri, en ert með heimsóknarfyrirkomulag sem þýðir að börnin eru reglulega með þér, þá ertu gjaldgengur í umönnunarafsláttinn. Þessi afsláttur verður dreginn frá meðlaginu sem greiðist. Fjárhæð þessa afsláttar fer eftir heimsóknarfyrirkomulaginu og er á bilinu 15 prósent og 35 prósent. Því meira sem þú hefur samband við barnið þitt, því lægri er greiðsla á greiðslur. Þetta er vegna þess að þú verður fyrir meiri kostnaði ef börnin eru með þér oftar.

Börn eldri en 18

Viðhaldsskylda barna þinna varir þar til þau verða 21 árs. Frá 18 ára aldri er barn á unga aldri. Frá því augnabliki hefurðu ekki lengur neitt með félaga þinn að gera hvað varðar viðhald barna. Hins vegar, ef barnið þitt er 18 og hann eða hún hættir skólanum, er það ástæða þess að hætta meðlaginu. Ef hann eða hún fer ekki í skóla getur hann eða hún farið í fulla vinnu og séð fyrir sér sjálfum.

Skiptu um greiðslur

Í meginatriðum gilda samningarnir sem gerðir eru varðandi viðhald barna áfram þar til börnin eru 21 árs. Ef eitthvað breytist í millitíðinni sem hefur áhrif á greiðslugetu þína, er einnig hægt að breyta meðlaginu í samræmi við það. Þú getur hugsað þér að missa vinnuna, þéna meira, annað snertifyrirkomulag eða giftast aftur. Þetta eru allt ástæður til að endurskoða skilyrðið. Reyndir lögfræðingar okkar geta gert sjálfstæða endurútreikning við slíkar aðstæður. Önnur lausn er að kalla til sáttasemjara til að koma að nýjum samningum saman. Reyndir sáttasemjarar hjá fyrirtækinu okkar geta einnig hjálpað þér með þetta.

Samstarf foreldra

Börn fara venjulega og búa hjá öðru foreldri sínu eftir skilnað. En það getur líka verið öðruvísi. Ef báðir foreldrar velja um sameldisforeldra, búa börnin til skiptis hjá báðum foreldrum. Sameldra er þegar foreldrar skipta meira og minna jafnt umönnunar- og uppeldisverkefnum eftir skilnaðinn. Börnin búa þá eins og hjá föður sínum sem og móður sinni.

Gott samráð er mikilvægt

Foreldrar sem íhuga sameldisáætlun ættu að hafa í huga að þeir þurfa að eiga samskipti sín á milli reglulega. Þess vegna er mikilvægt að þeir geti haft samráð sín á milli, jafnvel eftir skilnaðinn, svo að samskipti geti gengið vel.

Börn verja um eins miklum tíma með öðru foreldri og með öðru í þessu formi foreldra. Þetta er venjulega mjög notalegt fyrir börnin. Með þessu formi foreldra komast báðir foreldrar mikið út úr daglegu lífi barnsins. Það er líka stór kostur.

Áður en foreldrar geta byrjað samstarf foreldra þurfa þeir að koma sér saman um ýmis hagnýt og fjárhagsleg mál. Samningar um þetta geta verið með í foreldraáætluninni.

Dreifing umönnunar þarf ekki að vera nákvæmlega 50/50

Í reynd er samstarf foreldra oft nánast jöfn dreifing umönnunar. Til dæmis eru börn þrír dagar hjá öðru foreldri og fjórir dagar með hitt foreldri. Því er ekki gerð krafa um að dreifing umönnunar sé nákvæmlega 50/50. Það er mikilvægt að foreldrar skoði það sem er raunverulegt. Þetta þýðir að einnig er hægt að líta á 30/70 deild sem samstarf foreldra.

Dreifing kostnaðar

Samstarf foreldra er ekki stjórnað af lögum. Í meginatriðum gera foreldrar eigin samninga um hvaða kostnað þeir deila og hverjir þeir ekki. Greina má á milli eigin kostnað og kostnað að vera deilt. Eigin kostnaður eru skilgreindir sem kostnaður sem hvert heimili hefur fyrir sig. Dæmi eru leigu, sími og matvörur. Kostnaður sem deilt er getur falið í sér kostnað sem annað foreldri stofnar fyrir hönd barnanna. Til dæmis: tryggingar, áskriftir, framlög eða skólagjöld.

Samfeðraforeldra og framfærsla

Oft er talið að ekki þurfi að greiða neinn hlutdeild í málum ef um foreldra er að ræða. Þessi hugsun er röng. Í sameldisforeldri hafa báðir foreldrar um það sama kostnað fyrir börnin. Ef annað foreldranna hefur hærri tekjur en hitt geta þau borið kostnað barnanna auðveldara. Þá er gert ráð fyrir að einstaklingurinn með hæstu tekjurnar muni greiða hitt foreldrið einhvern meðlag. Í þessu skyni getur einn af reyndum lögmönnum fjölskylduréttar gert útreikning á greiðslur vegna framfærslu. Foreldrarnir geta líka verið sammála um þetta saman. Annar möguleiki er að opna reikning fyrir börn. Að þessum reikningi geta foreldrarnir greitt hlutfallslega mánaðarlega greiðslu og til dæmis barnabæturnar. Í kjölfarið er hægt að gera útgjöld fyrir börn þessa reiknings.

Ertu að skipuleggja skilnað og viltu raða öllu eins vel og mögulegt er fyrir börnin þín? Eða áttu enn í vandræðum með meðlag eða samstarf foreldra eftir skilnaðinn? Ekki hika við að hafa samband við lögfræðinga Law & More. Við munum vera fús til að ráðleggja og leiðbeina þér.

Öryggisstillingar
Við notum kökur til að bæta upplifun þína meðan þú notar vefsíðu okkar. Ef þú ert að nota þjónustu okkar í gegnum vafra geturðu takmarkað, lokað á eða fjarlægt smákökur í gegnum stillingar vafrans þíns. Við notum einnig efni og forskriftir frá þriðja aðila sem kunna að nota rakningartækni. Þú getur veitt samþykki þitt hér að neðan til að leyfa slíkan þriðja aðila. Fyrir frekari upplýsingar um vafrakökur sem við notum, gögn sem við söfnum og hvernig við vinnum úr þeim, vinsamlegast athugaðu Friðhelgisstefna
Law & More B.V.