blogg

Hvenær þarf lögfræðing?

Hvenær þarf lögfræðing?

Þú hefur fengið stefnu og verður fljótlega að mæta fyrir dómara sem mun úrskurða í máli þínu eða þú gætir viljað hefja málsmeðferð sjálfur. Hvenær er það val að ráða lögfræðing til að aðstoða þig í réttarágreiningi og hvenær er skylda að ráða lögfræðing? Svarið við þessari spurningu fer eftir…

Hvenær þarf lögfræðing? Lesa meira »

Hvað gerir lögfræðingur?

Hvað gerir lögfræðingur?

Tjón sem einhver annar hefur orðið fyrir, handtekinn af lögreglu eða vilja standa á eigin rétti: ýmis tilvik þar sem aðstoð lögfræðings er sannarlega ekki óþarfa munaður og í einkamálum jafnvel skylda. En hvað gerir lögfræðingur nákvæmlega og hvers vegna er það mikilvægt ...

Hvað gerir lögfræðingur? Lesa meira »

Gjaldþrotalög og verklag þeirra

Gjaldþrotalög og verklag þeirra

Áður skrifuðum við blogg um við hvaða aðstæður er hægt að leggja fram gjaldþrotaskipti og hvernig þetta ferli virkar. Fyrir utan gjaldþrot (sem er kveðið á um í I. bálki), hafa gjaldþrotalögin (á hollensku Faillissementswet, hér eftir nefnt „Fw“) tvær aðrar aðferðir. Nefnilega: greiðslustöðvun (II. bálkur) og skuldbreytingarkerfi einstaklinga ...

Gjaldþrotalög og verklag þeirra Lesa meira »

Almennir kaupskilmálar: B2B

Almennir kaupskilmálar: B2B

Sem frumkvöðull gerir þú samninga reglulega. Einnig hjá öðrum fyrirtækjum. Almennir skilmálar eru oft hluti af samningnum. Almennir skilmálar setja reglur um (lög)málefni sem skipta máli í hverjum samningi, svo sem greiðsluskilmála og skuldbindingar. Ef þú sem frumkvöðull kaupir vörur og/eða þjónustu, þá ...

Almennir kaupskilmálar: B2B Lesa meira »

Allt um fyrirkomulag vinnings

Allt um fyrirkomulag vinnings

Það er að mörgu að huga þegar fyrirtæki selja. Einn mikilvægasti og erfiðasti þátturinn er oft söluverðið. Hér geta samningaviðræður t.d. strandað á því að kaupandi er ekki tilbúinn að borga nóg eða getur ekki fengið nægjanlega fjármögnun. Ein af þeim lausnum sem hægt er að…

Allt um fyrirkomulag vinnings Lesa meira »

Hvað er löglegur samruni?

Hvað er löglegur samruni?

Að hlutafjársamruni feli í sér framsal á hlutabréfum samrunafélaganna er ljóst af nafninu. Hugtakið eignasamruni er líka lýsandi, því ákveðnar eignir og skuldir fyrirtækis eru yfirteknar af öðru fyrirtæki. Hugtakið löglegur samruni vísar til eina lögbundna samrunaformsins í Hollandi. …

Hvað er löglegur samruni? Lesa meira »

Kæra vegna dómsins

Kæra vegna dómsins

Það er mikilvægt að þú hafir og viðhaldið trausti til dómstóla. Þess vegna getur þú lagt fram kvörtun ef þú telur að dómstóll eða starfsmaður dómstólsins hafi ekki farið rétt með þig. Þú ættir að senda bréf til stjórnar þess dómstóls. Þú verður að gera þetta innan eins…

Kæra vegna dómsins Lesa meira »

Flutningur fyrirtækis

Flutningur fyrirtækis

Ef þú ætlar að flytja fyrirtæki til annars eða taka yfir fyrirtæki annars gætirðu velt því fyrir þér hvort þessi yfirtaka eigi einnig við um starfsfólkið. Það fer eftir því hvers vegna félagið er tekið yfir og hvernig staðið er að yfirtökunni getur það verið æskilegt eða ekki. Til dæmis, …

Flutningur fyrirtækis Lesa meira »

Leyfissamningurinn

Leyfissamningurinn

Hugverkaréttur er til staðar til að vernda sköpun þína og hugmyndir gegn óleyfilegri notkun þriðja aðila. Hins vegar, í vissum tilfellum, til dæmis ef þú vilt fá sköpun þína nýtt í viðskiptalegum tilgangi, gætirðu viljað að aðrir geti notað það. En hversu mikil réttindi viltu veita öðrum varðandi hugverkarétt þinn? …

Leyfissamningurinn Lesa meira »

Eftirlitsnefndin

Eftirlitsnefndin

Bankaráð (hér eftir „SB“) er stofnun BV og NV sem hefur eftirlitshlutverk með stefnu stjórnar og almennum málefnum félagsins og tengds fyrirtækis þess (2. gr. 140/250 2. mgr. hollenskra borgaralaga („DCC“)). Tilgangur þessarar greinar er að gefa…

Eftirlitsnefndin Lesa meira »

Leiguvernd Mynd

Leiguvernd

Þegar þú leigir húsnæði í Hollandi átt þú sjálfkrafa rétt á húsaleiguvernd. Sama á við um meðleigjendur þína og framleigjendur. Húsaleiguvernd samanstendur í meginatriðum af tveimur þáttum: leiguverðsvernd og húsaleiguvernd gegn uppsögn leigusamnings í þeim skilningi að leigusali getur ekki einfaldlega sagt upp leigusamningi. Á meðan…

Leiguvernd Lesa meira »

Skilnaður í 10 skrefum

Skilnaður í 10 skrefum

Það er erfitt að ákveða hvort skilja eigi. Þegar þú hefur ákveðið að þetta sé eina lausnin byrjar ferlið fyrir alvöru. Það þarf að skipuleggja ýmislegt og þetta verður líka tilfinningalega erfitt tímabil. Til að hjálpa þér á leiðinni munum við gefa yfirlit yfir allar…

Skilnaður í 10 skrefum Lesa meira »

Sótt um atvinnuleyfi í Hollandi

Sótt um atvinnuleyfi í Hollandi

Þetta er það sem þú sem breskur ríkisborgari þarft að vita Fram til 31. desember 2020 voru allar reglur ESB í gildi fyrir Bretland og borgarar með breskt ríkisfang gætu auðveldlega byrjað að vinna hjá hollenskum fyrirtækjum, þ.e. án dvalar- eða atvinnuleyfis. Hins vegar, þegar Bretland yfirgaf Evrópusambandið í desember …

Sótt um atvinnuleyfi í Hollandi Lesa meira »

Skyldur leigusala Image

Skyldur leigusala

Leigusamningur hefur ýmsar hliðar. Mikilvægur þáttur í því er leigusali og þær skyldur sem hann hefur gagnvart leigjanda. Útgangspunktur með tilliti til skuldbindinga leigusala er „sú ánægja sem leigjandi má búast við samkvæmt leigusamningi“. Enda eru skyldur leigusala náið …

Skyldur leigusala Lesa meira »

Hagsmunaárekstrar leikstjóra Mynd

Hagsmunaárekstrar leikstjóra

Stjórnendur félags skulu ávallt hafa hagsmuni félagsins að leiðarljósi. Hvað ef stjórnarmenn þurfa að taka ákvarðanir sem snúa að persónulegum hagsmunum þeirra? Hvaða áhugi er ríkjandi og hvað er ætlast til að forstöðumaður geri við slíkar aðstæður? Hvenær verða hagsmunaárekstrar? Við stjórnun fyrirtækisins,…

Hagsmunaárekstrar leikstjóra Lesa meira »

Titill varðveittur Mynd

Varðveisla titils

Eignarréttur er víðtækasti réttur sem maður getur haft á vöru, samkvæmt Civil Code. Í fyrsta lagi þýðir það að aðrir verða að virða eignarhald viðkomandi. Vegna þessa réttar er það á valdi eiganda að ákveða hvað verður um vörur hans. Til dæmis getur eigandinn ákveðið…

Varðveisla titils Lesa meira »

Staðgöngumæðrun í Hollandi Mynd

Staðgöngumæðrun í Hollandi

Meðganga, því miður, er ekki sjálfsögð fyrir hvert foreldri sem hefur löngun til að eignast börn. Auk möguleika á ættleiðingu gæti staðgöngumæðrun verið valkostur fyrir ætlað foreldri. Í augnablikinu er staðgöngumæðrun ekki stjórnað af lögum í Hollandi, sem gerir réttarstöðu beggja fyrirhugaðra foreldra ...

Staðgöngumæðrun í Hollandi Lesa meira »

Alþjóðleg staðgöngumæðrun

Alþjóðleg staðgöngumæðrun

Í reynd velja ætlaðir foreldrar í auknum mæli að hefja staðgöngumæðrun erlendis. Þeir geta haft ýmsar ástæður fyrir þessu, sem allar tengjast ótryggri stöðu hinna fyrirhuguðu foreldra samkvæmt hollenskum lögum. Hér að neðan er fjallað stuttlega um þetta. Í þessari grein útskýrum við að möguleikarnir erlendis geta einnig falið í sér ýmis vandamál vegna ...

Alþjóðleg staðgöngumæðrun Lesa meira »

Foreldravald Mynd

Foreldravald

Þegar barn fæðist hefur móðir barnsins sjálfkrafa forræði yfir barninu. Nema í þeim tilvikum þar sem móðirin sjálf er enn ólögráða á þeim tíma. Ef móðir er gift maka sínum eða í staðfestri samvist við fæðingu barns skal faðir barnsins …

Foreldravald Lesa meira »

Sick

Geturðu sem vinnuveitandi neitað að tilkynna starfsmann þinn veikan?

Reglulega kemur fyrir að atvinnurekendur hafi efasemdir um að starfsmenn þeirra tilkynni um veikindi. Til dæmis vegna þess að starfsmaður tilkynnir sig oft veikan á mánudögum eða föstudögum eða vegna vinnudeila. Er þér heimilt að efast um veikindatilkynningu starfsmanns þíns og stöðva greiðslur launa þar til í ljós kemur að starfsmaðurinn sé í raun og veru...

Geturðu sem vinnuveitandi neitað að tilkynna starfsmann þinn veikan? Lesa meira »

Lög um úrsögn

Lög um úrsögn

Skilnaður felur í sér mikið Skilnaðarmálið samanstendur af nokkrum skrefum. Hvaða skref þarf að stíga fer eftir því hvort þú eigir börn og hvort þú hafir samið fyrirfram um uppgjör við verðandi fyrrverandi maka þinn. Almennt skal fylgja eftirfarandi staðlaða aðferð. Fyrst af öllu, umsókn um skilnað...

Lög um úrsögn Lesa meira »

Synjun á vinnu Mynd

Synjun um vinnu

Það er mjög pirrandi ef leiðbeiningum þínum er ekki fylgt af starfsmanni þínum. Til dæmis einn starfsmaðurinn sem þú getur ekki treyst á að komi á vinnugólfið um helgina eða sá sem heldur að snyrtilegur klæðaburður þinn eigi ekki við um hann eða hana. Ef þetta gerist ítrekað þá…

Synjun um vinnu Lesa meira »

Kvöð

Kvöð

Hvað er meðlag? Í Hollandi eru meðlag fjárframlag til framfærslukostnaðar fyrrverandi maka þíns og barna eftir skilnað. Það er upphæð sem þú færð eða þarft að borga mánaðarlega. Ef þú hefur ekki nægar tekjur til að lifa af geturðu fengið meðlag. Þú verður að borga…

Kvöð Lesa meira »

Öryggisstillingar
Við notum kökur til að bæta upplifun þína meðan þú notar vefsíðu okkar. Ef þú ert að nota þjónustu okkar í gegnum vafra geturðu takmarkað, lokað á eða fjarlægt smákökur í gegnum stillingar vafrans þíns. Við notum einnig efni og forskriftir frá þriðja aðila sem kunna að nota rakningartækni. Þú getur veitt samþykki þitt hér að neðan til að leyfa slíkan þriðja aðila. Fyrir frekari upplýsingar um vafrakökur sem við notum, gögn sem við söfnum og hvernig við vinnum úr þeim, vinsamlegast athugaðu Friðhelgisstefna
Law & More B.V.